معنی و ترجمه کلمه گاز به انگلیسی گاز یعنی چه

گاز

bite
effervescence
fire damp
fume
gas

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها