معنی و ترجمه کلمه گالاکتوزید به انگلیسی گالاکتوزید یعنی چه

گالاکتوزید

galactoside

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها