معنی و ترجمه کلمه گالرى سقف دار به انگلیسی گالرى سقف دار یعنی چه

گالرى سقف دار

loggia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها