معنی و ترجمه کلمه گالش به انگلیسی گالش یعنی چه

گالش

galosh
golosh
overshoe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها