معنی و ترجمه کلمه گالن به انگلیسی گالن یعنی چه

گالن

galena
gallon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها