معنی و ترجمه کلمه گالیم به انگلیسی گالیم یعنی چه

گالیم

Gallium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها