معنی و ترجمه کلمه گالیوم به انگلیسی گالیوم یعنی چه

گالیوم

Gallium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها