معنی و ترجمه کلمه گاما به انگلیسی گاما یعنی چه

گاما

gamma


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها