معنی و ترجمه کلمه گام برداشتن به انگلیسی گام برداشتن یعنی چه

گام برداشتن

gait

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها