معنی و ترجمه کلمه گام زدن بر روى به انگلیسی گام زدن بر روى یعنی چه

گام زدن بر روى

vamp

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها