معنی و ترجمه کلمه گام زدن به انگلیسی گام زدن یعنی چه

گام زدن

pace
walk

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها