معنی و ترجمه کلمه گام نظامى به انگلیسی گام نظامى یعنی چه

گام نظامى

march


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها