معنی و ترجمه کلمه گام نظامى به انگلیسی گام نظامى یعنی چه

گام نظامى

march

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها