معنی و ترجمه کلمه گام هاى بلند برداشتن به انگلیسی گام هاى بلند برداشتن یعنی چه

گام هاى بلند برداشتن

stride

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها