معنی و ترجمه کلمه گاهگاهى به انگلیسی گاهگاهى یعنی چه

گاهگاهى

betweenwhiles
sometime

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها