معنی و ترجمه کلمه گاه سنج به انگلیسی گاه سنج یعنی چه

گاه سنج

chronograph

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها