معنی و ترجمه کلمه گاه شمارى به انگلیسی گاه شمارى یعنی چه

گاه شمارى

chronometry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها