معنی و ترجمه کلمه گاه شمار به انگلیسی گاه شمار یعنی چه

گاه شمار

chronometer
chronoscope
timepiece

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها