معنی و ترجمه کلمه گاه نگار به انگلیسی گاه نگار یعنی چه

گاه نگار

chronometer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها