معنی و ترجمه کلمه گاه و بى گاه به انگلیسی گاه و بى گاه یعنی چه

گاه و بى گاه

betweenwhiles
sporadic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها