معنی و ترجمه کلمه گاوباز اسپانیولى به انگلیسی گاوباز اسپانیولى یعنی چه

گاوباز اسپانیولى

matador

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها