معنی و ترجمه کلمه گاوباز پیاده به انگلیسی گاوباز پیاده یعنی چه

گاوباز پیاده

torero

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها