معنی و ترجمه کلمه گاوباز به انگلیسی گاوباز یعنی چه

گاوباز

bullfighter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها