معنی و ترجمه کلمه گاودار به انگلیسی گاودار یعنی چه

گاودار

cattleman
cow keeper
cowman
herder

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها