معنی و ترجمه کلمه گاوسر به انگلیسی گاوسر یعنی چه

گاوسر

bucephalus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها