معنی و ترجمه کلمه گاومیش کوهان دار آمریکایى به انگلیسی گاومیش کوهان دار آمریکایى یعنی چه

گاومیش کوهان دار آمریکایى

bison

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها