معنی و ترجمه کلمه گاوى به انگلیسی گاوى یعنی چه

گاوى

bovine
cowy
taurine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها