معنی و ترجمه کلمه گاوچران به انگلیسی گاوچران یعنی چه

گاوچران

buckaroo
buckeroo
cowboy
cowhand
cowherd
cowman
cowpoke
cowpuncher

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها