معنی و ترجمه کلمه گاو آبستن به انگلیسی گاو آبستن یعنی چه

گاو آبستن

springer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها