معنی و ترجمه کلمه گاو آهنى که شیار هاى موازى ایجاد کند به انگلیسی گاو آهنى که شیار هاى موازى ایجاد کند یعنی چه

گاو آهنى که شیار هاى موازى ایجاد کند

gangplow

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها