معنی و ترجمه کلمه گاو آهن موتورى به انگلیسی گاو آهن موتورى یعنی چه

گاو آهن موتورى

tractor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها