معنی و ترجمه کلمه گاو بى شاخ پروارى اسکاتلندى به انگلیسی گاو بى شاخ پروارى اسکاتلندى یعنی چه

گاو بى شاخ پروارى اسکاتلندى

aberdeen angus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها