معنی و ترجمه کلمه گاو دریایى به انگلیسی گاو دریایى یعنی چه

گاو دریایى

sea cow
sea dog

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها