معنی و ترجمه کلمه گاو شاخ دراز به انگلیسی گاو شاخ دراز یعنی چه

گاو شاخ دراز

longhorn

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها