معنی و ترجمه کلمه گاو صندوق به انگلیسی گاو صندوق یعنی چه

گاو صندوق

safe
strongbox

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها