معنی و ترجمه کلمه گاو مانند به انگلیسی گاو مانند یعنی چه

گاو مانند

taurine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها