معنی و ترجمه کلمه گاو میش کوهان دار اروپایى به انگلیسی گاو میش کوهان دار اروپایى یعنی چه

گاو میش کوهان دار اروپایى

wisent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها