معنی و ترجمه کلمه گاو پروارى به انگلیسی گاو پروارى یعنی چه

گاو پروارى

beef cattle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها