معنی و ترجمه کلمه گاو چران به انگلیسی گاو چران یعنی چه

گاو چران

grazier
waddie
waddy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها