معنی و ترجمه کلمه گاو چشم به انگلیسی گاو چشم یعنی چه

گاو چشم

pyrethrum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها