معنی و ترجمه کلمه گاو به انگلیسی گاو یعنی چه

گاو

griffon
neat
taurus
thor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها