معنی و ترجمه کلمه گداخته به انگلیسی گداخته یعنی چه

گداخته

molten

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها