معنی و ترجمه کلمه گدازش به انگلیسی گدازش یعنی چه

گدازش

liquefaction

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها