معنی و ترجمه کلمه گدازکار به انگلیسی گدازکار یعنی چه

گدازکار

smelter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها