معنی و ترجمه کلمه گداز آتشفشانى به انگلیسی گداز آتشفشانى یعنی چه

گداز آتشفشانى

slag

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها