معنی و ترجمه کلمه گدامنش به انگلیسی گدامنش یعنی چه

گدامنش

beggarly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها