معنی و ترجمه کلمه گداوار به انگلیسی گداوار یعنی چه

گداوار

beggarly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها