معنی و ترجمه کلمه گداى یهودى به انگلیسی گداى یهودى یعنی چه

گداى یهودى

schnorrer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها