معنی و ترجمه کلمه گدایى کننده به انگلیسی گدایى کننده یعنی چه

گدایى کننده

mendiant
mendicant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها