معنی و ترجمه کلمه گدا منشى به انگلیسی گدا منشى یعنی چه

گدا منشى

beggarliness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها