معنی و ترجمه کلمه گذاشتن و برداشتن دستگیره به انگلیسی گذاشتن و برداشتن دستگیره یعنی چه

گذاشتن و برداشتن دستگیره

handle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها